Super even rotating barrel dough mixer

1,000 $

Máy trộn thùng phuy xoay thực hiện chuyển động trộn xoay 360 độ giúp sản phẩm được trộn đều nhất so với các loại máy trộn khác.

SKU: GM-DMIX Category: Tag: