30 trays industrial quick freezer IC-1050FC

$

Tủ nhanh đông nghiệp 30 khay có ngăn lớn tích cực. Dễ dàng điều khiển qua màn hình LCD

Máy cấp đông nhanh ICE COOL hoạt động bền bỉ, hệ thống cấp độ sâu, từ đó có thể cấp nhiều loại thực phẩm, trái cây, nông sản.

Chủ động trong kế hoạch và quản lý bảo mật. Nâng cao suất và sản phẩm giá trị.