Cold storage to preserve ice cubes

$

Khi đá viên mới được sản xuất, các tinh thể trên bề mặt vẫn chưa được kết dính hoàn toàn. Vì vậy cần phải có kho lạnh để bảo quản đá trong thời gian nhất định khoảng 1 tiếng để đá tự kết dính trở lại, lâu hơn đá sẽ lâu khô hơn. , đẹp hơn, chất lượng tốt hơn và chắc chắn hơn trước.